Over de tekeningen

Syrische kinderen tekenden hun leven, dromen en angsten. War Child verzamelde deze tekeningen in een boekje. Samen met de kinderen wil War Child hiermee aandacht vragen voor hun situatie.

Kinderrechten

Veilig opgroeien. Jezelf zijn. Naar school gaan. Hulp als je ziek bent. Het zijn allemaal rechten van kinderen, waar iedereen op de wereld zich aan moet houden. Als het vrede is, maar ook tijdens oorlog. Verschillende landen hebben hier samen een afspraak over gemaakt. De afspraak heet met een moeilijk woord Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. In het echt houden mensen zich niet altijd aan de kinderrechten. Zoals in Syrië. Al drie jaar lang is er daar oorlog. Kinderen in Syrië zijn bang en verdrietig en zien veel geweld om zich heen.

Dromen en angsten

Elk kind heeft het recht om gehoord te worden. Daarom verzamelde War Child tekeningen en verhalen van Syrische kinderen. De tekeningen laten hun leven, dromen en angsten zien. Met deze tekeningen en teksten vragen we samen met de kinderen aandacht voor hun situatie!

Bescherming en veiligheid

De kinderen vinden vijf rechten het belangrijkst: recht op bescherming, naar school gaan, gezondheidszorg, eten en spelen. De meeste kinderen vinden het recht op bescherming en veiligheid het allerbelangrijkste. De kinderen in Syrië willen ook een veilige plek om te leren, te spelen en met hun familie te zijn.
 


Nour (9): "Hier ben ik bang voor... Ik schuil met mijn moeder en mijn vader."

In Nederland gaat ieder kind naar school. In Syrië gaat de helft van de kinderen helemaal niet meer naar school. Een heleboel scholen daar zijn beschadigd of verwoest, of worden gebruikt als schuilplaats. Veel kinderen moeten vluchten voor geweld en moeten hun huis en vrienden achterlaten.