'Wat onderwijs voor mij betekent...'

Onderwijs geeft kinderen hoop en kans op een betere toekomst. Maar op dit moment zijn er wel zeven miljoen kinderen in de Democratische Republiek van Congo die niet naar school kunnen! War Child wil hier iets aandoen.

War Child zet zich in voor de rechten van deze kinderen. Onderwijs geeft kinderen behalve kansen, ook regelmaat. Elk kind heeft recht op onderwijs – toch zijn er wereldwijd meer dan 30 miljoen kinderen die vanwege gewapende conflicten nooit een leraar hebben gezien.

Goed onderwijs

War Child heeft programma’s opgezet in de Democratische Republiek van Congo om zo veel mogelijk kinderen goed onderwijs te geven. In het vluchtelingenkamp in Lusenda en Kalehe zorgen we met onze programma’s voor inhaalonderwijs, zodat ze niet te veel achterstand krijgen op hun leeftijdsgenootjes die wel naar school kunnen.

Vertel je verhaal

De programma’s van War Child zetten zich ook in om de zelfbescherming van kinderen te verbeteren. Dit vermindert de kans dat de kinderen in DRC in de toekomst last hebben van geweld, misbruik of verwaarlozing. We moedigen deze kinderen aan om vooral hun eigen stem te laten horen over hun recht op onderwijs. Daarvoor organiseren we specifieke trainingen waar kinderen en jongeren leren hoe ze hun gevoelens en gedachten kunnen uiten.